25.5. Návrat do MŠ - informace pro nahlášené děti

příloha_čestné_prohlášení

Milí rodiče,

prosím, přečtěte si , pečlivě, informace  související se znovuotevřením školky 25.5.2020.

 
Nástup do školky je zabezpečen jen pro přihlášené děti (max. 16 dětí)
 

MŠ2 - Bartoníček Václav, Filipová Anežka, Janda Tobiáš, Pecková Kristýna, Král Sebastian, Kubalová Viktorie,

          Senft Tomáš, Sibecasová Ayatsová Libuše, Ulbrichová Nella (9 předškoláků )

MŠ1 - Brožová Běla Josefína, Červená Anna, Černochová Sára, Sibecas Ayats Arnošt,

          Šimáček Kristian, Ulbrich Denis, Zálomová Karolína ( 7 dětí)

 Z nařízení ředitelky školy Mgr. Štencové, bude tevřena jen jedna třída pro 10-15 dětí.

Nahlášený počet dětí je 16.

 
Provoz bude v MŠ1, v ul. Župní 13, od 7:00-16:00.

Důležitá pravidla:
 
1) Dávkovač s dezinfekcí je umístěn u vchodu, rodiče a dítě použijí při příchodu do MŠ-povinně!
2) Rodič, při vstupu do MŠ, chrání sebe i ostatní rouškou. Dítě musí mít k dispozici 2 čisté roušky a sáček na uložení použité roušky. Roušky nosit nebudeme, jen když se objeví podezření na infekci v kolektivu, nebo budeme v kontaktu s osobami mimo MŠ (loučení s předškoláky - rodiče/děti, kulturní akce atd.).
3)Dítě nesmí projevovat žádné známky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, oční infekce, průjem atd.) nebo zanedbání hygieny (špinavé oblečení, dlouhé nehty atd.). Alergici doloží potvrzení od lékaře (pokud již tak neučinili). 
4) Ráno, při příchodu do MŠ, bude každému dítěti měřena teplota bezkontaktním teploměrem (za uchem).
5) Dítě, musí mít přihlášené svačiny a obědy v jídelně v Králově Dvoře. Nejlépe e-mailem jidelnykd@seznam.cz
6) Dítě si do školky přinese vlastní podepsanou lahev s vodou a baťůžek.
7) Na 1. den nástupu do školky přineste Čestné prohlášení s datumem 25.5.2020, nebo ho vyplňte okamžitě při příchodu do MŠ.
8) Rodič předá/vyzvedne dítě a neprodleně odchází, zdrží se pouze na vyzvání učitelky MŠ.
9) Před školkou ani v šatně MŠ se nikdo, zbytečně, neshromažďuje, max. 3 osoby, ostatní počkají na vyzvání.
 
Je to mnoho pravidel, ale věřím, že vše splolečně zvládneme :-)
 
Doufejme, že brzy bude lépe.
 
Děkujeme Eva, Pavla, Andrea a Monika