Letní provoz-platba za docházku dítěte do MŠ v době prázdnin 7,8/2022

Letní provoz-platba za docházku dítěte do MŠ v době prázdnin 7,8/2022

Vážení rodiče, prosíme o úhradu poplatku za docházku Vašeho dítěte o prázdninách, 
pokud je předem nahlášeno.
 
Červenec 26,-  na den (nezáleží na tom zda je dítě v MŠ CD nebo odchází PO).
Srpen 21,- Kč na den (nezáleží na tom zda je dítě v MŠ CD nebo odchází PO).
při platbě prázdninového pobytu dítěte v MŠ, prosím, do vzkazu uvádějte jméno dítěte a třídu MŠ1/MŠ2.
  
Platby za prázdninový provoz pro přihlášené děti budou probíhat pouze bezhotovostně na školní účet 51-4866420207/0100. 
Termín úhrady platby za prázdninový provoz je (nejdříve) od 1.6. 2022 do (nejpozději) 28.06.2022
Prosíme rodiče o dodržení termínu platby. Pokud nebude platba poukázána na účtu školy do 28. 6. 2022, nemůže být dítě přijato k prázdninovému provozu. 
Přihlášené děti budou evidovány v jednotlivých třídách na základě přihlášky na prázdninový provoz do 27. 5. 2022. 
 
Děkujeme za pochopení????☀ 
 
 

Eva Burden Fainová
Zástupce ředitele pro MŠ Tetín

Základní škola a Mateřská škola Tetín
Hradní 66, 266 01 Tetín
mob.: +420 723 174 228
e-mail:eva.burden.fainova@skolytetin.cz
www.zakladni-skola-tetin.cz

IČO: 750 33 551,
tel.: 311 622 354, 739 456 439
www.materska-skola-tetin.cz