MŠ Tetín -Informace k prázdninovému provozu 7,8/2022

Vážení rodiče,

prosíme, přečtěte si informaci k prázdninovému provozu viz. příloha od paní ředitelky ZŠ a MŠ Tetín Mgr. Ladislavy Malířové.
Pokud plánujete umístění Vašeho dítěte do MŠ Tetín v době prázdninovém provozu, vyplňte přihlášku, tu můžete poslat naskenovanou e-mailem (viz. příloha), nebo Vám ji na požádání vydá učitelka na třídě v tištěné formě.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 27.5.2022.
Termín úhrady platby za prázdninový provoz je (nejdříve) od 1.6. 2022 do (nejpozději) 28.06.2022 na účet: 

51-486 642 0207/0100.

Děkujeme
 
S pozdravem
Eva Burden Fainová
MŠ Tetín