MŠ2 - Platby

Platby MŠ2

- AKCE 1000,- Kč nebo 500,- na pololetí (po domluvě) – do 30.9.2020 Platba v hotovosti učitelce

- Pomůcky 100,- Kč měsíčně (předškoláci) - platíte pí. Burianové hotově - na účet

- Školkovné 500,- Kč (netýká se předškoláků),  - na účet

- Logopedie 200,- Kč za každé sezení   - na účet

- ŠVP Čabárna 3000,-Kč uhraďte do 30.10.2020  - na účet

- Aj učebnice 350,- Kč - uraďte Evě Burden Fainové v hotovost do 15.10.2020, nejlépe přesnou částku.

Platby na účet: 51-4866420207/0100, do kolonky informace o platbě uveďte o jméno dítěte a účel platby