Ochranná opatření COVID 7,8/2021- návrat do MŠ

Milí rodiče,
čas dovolených letos přináší i různá omezení.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo ochranné opatření, které upravuje povinnosti osob při návratu z ciziny. Dotýká se jak zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak dětí a mateřských škol.
Odkaz na ochranné opatření a informace k návratu z ciziny najdete v příloze.
Může dítě po návratu z ciziny do MŠ?
Ano i ne.
Stejné povinnosti jako zaměstnavatelé k zaměstnancům mají i vzdělávací instituce ve vztahu k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům. (Jednoduše řečeno - vzdělávací instituce umožní vstup dítěti pouze, pokud se po návratu z ciziny prokáže negativním testem nebo prokáže, že se na něj vztahuje výjimka z testování.)
 
V současné chvíli platí výjimka z testování pro osoby do dovršení 6 let věku, což je většina dětí v MŠ.
 
Návrat ze zemí s velmi vysokým či extrémním rizikem nákazy
Ochranné opatření stanovuje, že MŠ či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
Jak se zaměstnavatel či vzdělávací instituce dozví, že jste byli v cizině?
 
Dotýká-li se vás bod 19 ochranného opatření, musíte zaměstnavatele či vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 informovat.
 
 
Podmínky cestování do a z ciziny najdete na stránkách ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html