Platby MŠ na školní rok 2022-2023

Platby MŠ

- AKCE 1000,- Kč hod, uhraďte do konce září, zůstatky z minulého školního roku vám budou zaslány e-mailelm a zpět na Váš účet do konce letních prázdnin.

Částku uhraďte na účet: 51-4866420207/0100 pod přiděleným VS, do zprávy napište jméno dítěte + AKCE

- Školkovné 600,- Kč - hradí se měsíčně, nebo dle dohody s hospodářkou školy (netýká se předškoláků a odkladových dětí).

Částku uhraďte na účet: 51-4866420207/0100 pod přiděleným VS, do zprávy napište jméno dítěte + školné

- Logopedie Bc. Michaela Červenková 200,- Kč za každé sezení (může dojít ke změně ceny)

Částku uhraďte na účet: 51-4866420207/0100 pod přiděleným VS, do zprávy napište jméno dítěte + logopedie

- Aj učebnice 350,- Kč MŠ2-týká se jen předškoláků v Koťatech a všech dětí v MŠ2.

Platba v hotovosti (Eva Burden Fainová od 1.9.2022-16.9.2022)-po zaplacení (nejlépe přesné částky do obálky) dostanete potvrzení o platbě.

Částku,uhraďte na účet: 51-4866420207/0100.

Platby hraďte až vám bude e-mailem přidělen VS, do kolonky informace o platbě uveďte o jméno dítěte a účel platby

!!!Platby a poplatky na účet školy: KB 51-4866420207/0100 JEN s VARIABILNÍM SYMBOLEM, který dostane každé dítě!!!

Hospodářka Barbora Ledvinová-barbora.ledvinova@skolytetin.cz 

Prosíme pište přednostně e-maily.

Osobní schůzka: po domluvě, volejte na tel:605 287 160.