Platby MŠ - od září 2021

Platby MŠ

- AKCE 1000,- Kč hotově třídní učitelce, uhraďte do konce září, zůstatky z minulého školního roku vám budou zaslány e-mailelm.

- Školkovné 500,- Kč (netýká se předškoláků a odkladových dětí).

- Logopedie 200,- Kč za každé sezení.

- Aj učebnice 350,-MŠ2-netýká se Koťátek v hotovosti (Eva Burden Fainová od 10/2021)

Částku,uhraďte na účet: 51-4866420207/0100.

Platby hraďte až vám bude e-mailem přidělen VS, do kolonky informace o platbě uveďte o jméno dítěte a účel platby

!!!Platby a poplatky na účet školy: KB 51-4866420207/0100 JEN s VARIABILNÍM SYMBOLEM, který dostane každé dítě!!!

Hospodářka:  Barbora Ledvinová-barbora.ledvinova@skolytetin.cz 

Prosíme, pište přednostně e-maily, nevolejte přes den, paní B. Ledvinová je též učitelka v ZŠ Tetín-od 8:00 je ve výuce.

Osobní schůzka: pište, případně volejte po prac. době na tel:605 287 160, po domluvě možná schůzka každé úterý od 15:00-17:00