Žádost o ošetřovné

Jste rodič a musíte zůstat doma s dítětem kvůli nařízené karanténě nebo uzavřené školce, škole či třídě ????‍????? Přečtěte si naši rekapitulaci jakým tiskopisem uplatnit nárok na ošetřovné a kdo příslušný tiskopis vystavuje ????.
???? Pokud škola nebo její část nebyla uzavřena, ale karanténa byla nařízena konkrétnímu dítěti, se žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování se obraťte na orgán, který konkrétnímu dítěti nařídil karanténu, tedy na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře.
???? Hygienické stanice, které nařizují karanténu, využijí tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ používaný praktickými lékaři a pediatry. Tiskopisem, kterým se případně potvrzuje trvání karantény pro účely nároku na ošetřovné, je pak tiskopis „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“.
???? Pokud krajská hygienická stanice nařídí uzavření školského zařízení či jeho části, vystaví příslušné školské zařízení na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tiskopis slouží jako potvrzení daného školského nebo dětského zařízení a je veřejně k dispozici na ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd
 
).
ℹ Více podrobností se dozvíte na našem webu: bit.ly/Rekapitulace_zadost_o_osetrovne