Zápis do MŠ - Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče,

zde v tabulce, pod přiděleným jednacím číslem, najdete zda bylo vaše dítě přijato do MŠ.

 

Zápis do MŠ Tetín 2021-vývěska - List 1

Zápis do MŠ Tetín 2021-vývěska

Pokud vaše dítě bylo přijato do MŠ Tetín, prosíme přijďte si vyzvednout Evidenční list do MŠ1, v Župní ulici, nebo v Hradní 66, v budově ZŠ.

Je nutné, aby nám rodič do 5. dnů potvrdil, že dítě nastoupí do MŠ Tetín, jinak se k žádosti nepřihlíží a uvolněné místo bude postoupeno dalšímu zájemci.

!!!Prosíme volejte předem, že se dostavíte (bezpečnostní opatření), doporučený čas od 15:00-16:00 ve všední dny.

Schůzka pro rodiče přijatých dětí proběhne v srpnu 30.8.2021 od 16:00-16:30.

Pokud nebude dítě do MŠ z důvodu naplnění kapacity MŠ přijato, ředitel/ka MŠ vydá negativní rozhodnutí o přijetí a předá je zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou nebo jej zašle poštou doporučeným dopisem s dodejkou.

Zákonní zástupci nepřijatého dítěte se mohou v zákonné lhůtě 30 dní, proti rozhodnutí odvolat.

Současně ředitel/ka vytvoří seznam dětí , které se umístily takzvaně „pod čarou“ a zákonné zástupce dětí informuje, na jakém místě se jejich dítě umístilo. Tyto děti budou postupně přijímány v případě uvolnění místa ve školce.

Ředitel/ka telefonicky o tomto informuje zákonného zástupce dítěte, které je pro přijetí na řadě.

Přednost při přijímání během školního roku může dostat především dítě v posledním ročníku mateřské školy, tj.dítě pětileté nebo šestileté, pro něž bude v tomto školním roce podle školského zákona předškolní vzdělávání povinné.

Děkuji

Eva Burden Fainová

Zástupce ředitele pro MŠ Tetín

Tel.: 723 174 228

MŠ1: 311 622 354 (Koťátka-Župní 13, 266 01 Tetín)

MŠ2: 739 456 439 (Motýli-Hradní 66, 266 01 Tetín)