Zápis do ZŠ 14.4.2021

Zápis do 1.ročníku v ZŠ Tetín probíhá 14.4.2021

Jak bude probíhat Zápis do 1.ročníku?

Podle situace a povolení vládou:

1/ Osobně - běžným způsobem na jednotlivých stanovištích za spolupráce starších spolužáků, patronů děti
předvedou, co umí, zatímco rodiče zapíší své dítě u ředitelky ( podklady k zápisu budou opět včas
vyvěšeny na www.zakladni-skola-tetin.cz)
v termínu 14.4.2021(středy, od 15 do 17,30 hodin)

2/ Distanční formou bez dítěte, pouze odevzdáte v tyto termíny požadované podklady do školy, případně datovou schránkou, emailem.

3) Dítě má doporučený odklad školní docházky - rodič se dostaví k zápisu i dítětem, dítě si může vyzkoušet zápis/ pošle dokumenty distančně.

Mgr. Štencová Jitka - ředitelka ZŠ