Zápis do MŠ Tetín

Zápis do MŠ Tetín

Zápis do MŠ Tetín proběhne ve středu 11.5.2022  v budově MŠ1, Župní 13, Tetín 16:30 -18:00 osobně s dítětem.

Elektronický předzápis přes Digiškolku (25.4 -10.5.2022):  https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/150014406/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5168

Přihláška do MŠ Tetín: Přihláška do MŠ Tetín

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítětevyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu_ditete

Přihlášku si můžete vyzvednout i osobně od pondělí 11.4.2022 v MŠ1, Župní 13, 266 01 Tetín.

Prosíme, volejte předem (v pracovní době 7:30-9:30, 15:00-16:00) na tel. č.: 311 622 354 MŠ1 nebo 723 174 228 Eva Burden Fainová, zástupce ředitele.

Nutné dokumenty: řádně vyplněná přihláška, rodný list a očkovací průkaz dítěte, vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, OP rodiče, u samoživitelů doložte svěření dítěte do péče kopií soudního rozhodnutí nebo do MŠ přineste originál k ověření.

Kritéria přijetí:

Kritéria_přijímání_dětí_do_mateřské_školy_MŠ_Tetín

Tento zápis do MŠ není určen pro děti ukrajinské národnosti s dočasnou ochranou nebo vízem.

Pro tyto děti bude v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace vyhlášen zápis dne 1. 6. 2022. Kritéria přijímání a podmínky přijetí jsou totožná s kritérii pro přijímání dětí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ця реєстрація дитячого садка не призначена для дітей української національності з тимчасовим захистом чи візами.

Для цих дітей відповідно до Закону № 67/2022 Зб. Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ, протокол буде оголошено 1 червня. 2022. Критерії прийому та умови прийому ідентичні критеріям прийому дітей відповідно до Закону № 561/2004 Coll. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу).


Eva Burden Fainová
Zástupce ředitele pro MŠ Tetín

Základní škola a Mateřská škola Tetín
Hradní 66, 266 01 Tetín
mob.: +420 723 174 228
e-mail:eva.burden.fainova@skolytetin.cz
www.zakladni-skola-tetin.cz

IČO: 750 33 551,
tel.: 311 622 354, 739 456 439
www.materska-skola-tetin.cz