Informace ke stravování-přihláška

INFORMACE KE STAVOVÁNÍ

Škola dováží jídlo ze školní jídelny v Králově Dvoře okres Beroun. Jídelníček je vybírán z nabídky jídelny na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. 

V případě nemoci dítěte je dobré odhlásit obědy. Neodhlášené stravy jsou rodiče povinni uhradit. Učitelky stravu odhlašují jen tehdy, pokud máme v MŠ hromadné akce - výlety, školy v přírodě, divadla atd.

Stravu je možné odhlásit na e-mail jidelnykd@seznam.cz nebo na telefonním čísle do jídelny 311 572 861 . Stravu lze odhlásit do 8:00 hod. ten samý den. 

Platba za stravné se provádí inkasem z účtu rodiče dítěte. Je tedy nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu, na základě přihlášky ke stravování https://www.jidelnykd.cz/prihlaska/. Jídelna provádí zálohový způsob úhrady obědů. Záloha se strhává z účtu vždy počátkem měsíce na stávající měsíc. Záloha se počítá vždy na celý měsíc, ponížená o případné odhlášky nebo naopak zvýšená v případě přihlášek nad rámec předem objednaných obědů.

Seznam alergenů najdete na webových stránkách jídelny

Internetové odhlašování: https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

Ceník https://www.jidelnykd.cz/cenik/


Eva Burden Fainová
Zástupce ředitele pro MŠ Tetín

Základní škola a Mateřská škola Tetín
Hradní 66, 266 01 Tetín
mob.: +420 723 174 228
e-mail:eva.burden.fainova@skolytetin.cz
www.zakladni-skola-tetin.cz

IČO: 750 33 551,
tel.: 311 622 354, 739 456 439
www.materska-skola-tetin.cz