MŠ - Program na červen, červenec, srpen 2020

Program červen, červenec a srpen 2020

Červen

1.6. (pondělí) Den dětí v MŠ - soutěže na zahradě MŠ1, odměny. diplomy, zmrzlina

 2.6.od 9:30 (úterý) Focení Koťátek-venku

V úterý 2.6. se uskuteční focení Koťátek (venku). Pokud bude příznivé počasí, prosíme rodiče dětí, které nejsou v MŠ a mají zájem, ať přivedou děti (v rouškách) v 9.30 hod. ke školce. Děti můžete vyzvednout v 11.30 hod.

Děkujeme

15. 6. (pondělí) 8:00-12:00 Pěší výlet do Srbska-možná změna, podle počasí a možností.

Odchod: po 8. hod odcházíme ze Župní 13, společně Motýli a Koťátka. Prosíme přijďte včas! Nejdéle do 7:45.

Půjdeme po Ludmilině stezce od Fotbalového hřiště, při řece, v Srbsku si dáme svačinu (piknik) a koupíme zmrzlinu.

Zpět pojedem vlakem v 11:06 do Berouna, z Berouna autobusem v 11:45 do Tetína

Návrat: na zpožděný oběd , doporučujeme děti ponechat v MŠ na CD, nebo vyzvednout ve 13:00.

Do batohu: pláštěnka (nejen při dešti, ale i na sezení na zemi), vodu v netekoucí lahvičce, kapesníky,rouška, zip pytlík, svačina v krabičce: chléb, rohlík, houska, ovoce. Nedávejte sladkosti, jogurty, přesnídávky patlá se.

Oblečení: předpokládáme, že děti budou oblečeny vhodně tj. sportovní obuv a oblečení, kšiltovku/ klobouk/ lehkou čepici ve vrstvách dle počasí, batoh, který, dobře sedí na zádech.

Dopolední svačinky odhlásíme hromadně.

Děkujeme

 18.6. (čtvrtek) Rozloučení s Koťátky 15:00-17:00 na zahradě MŠ1 stužkování, dárek na rozloučenou, pohoštění, program

 25.6.(čtvrtek) Rozloučení s Motýlky 15:00-17:00 na zahradě MŠ1 stužkování, dárek na rozloučenou, pohoštění, program

 

 Letní provoz bude v MŠ1, v ul. Župní 13, od 7:00-16:00

Červenec

Provoz MŠ1 první a druhý týden (1.7.-10.7.)  7:00-16:00 – bude rozdán dotazník

 Srpen

 Provoz MŠ1 poslední týden (24.8.-31.8.)  7:00-16:00 - bude rozdán dotazník

 

Pro provoz MŠ v době od 25.5.2020 platí přísná Covid opatření.

Stále platí tato pravidla:

 1) Dávkovač s dezinfekcí je umístěn u vchodu, rodiče při příchodu do MŠ, dítě po převlečení a přezutí-POVINNĚ!

 

2) Rodič, při vstupu do MŠ, chrání sebe i ostatní rouškou. Dítě musí mít k dispozici 2 čisté roušky a sáček na uložení použité roušky. Roušky nosit nebudeme, jen když se objeví podezření na infekci v kolektivu, nebo budeme v kontaktu s osobami mimo MŠ (loučení s předškoláky - rodiče/děti, kulturní akce atd.).

 

3)Dítě nesmí projevovat žádné známky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, oční infekce, průjem atd.) nebo zanedbání hygieny (špinavé oblečení, dlouhé nehty atd.). Alergici doloží potvrzení od lékaře (pokud již tak neučinili). 

 

4) Ráno, při příchodu do MŠ, bude každému dítěti měřena teplota bezkontaktním teploměrem (za uchem). Namátkově, kontrolujeme I během dne.

 

5) Dítě, musí mít přihlášené svačiny a obědy v jídelně v Králově Dvoře. Nejlépe e-mailem jidelnykd@seznam.cz

 

6) Dítě si do školky přinese vlastní podepsanou lahev s vodou a baťůžek.

 

7) Na 1. den nástupu do školky, i po nemoci, přineste Čestné prohlášení s datumem 25.5.2020, nebo ho vyplňte okamžitě při příchodu do MŠ.

8) Rodič předá/vyzvedne dítě a neprodleně odchází, zdrží se pouze na vyzvání učitelky MŠ.

 

9) Před školkou ani v šatně MŠ se nikdo, zbytečně, neshromažďuje, max. 3 osoby, ostatní počkají na vyzvání.

 

Je to mnoho pravidel, ale věřím, že vše splolečně zvládneme :-)

 

Doufejme, že brzy bude lépe.

 

Děkujeme Eva, Pavla, Andrea a Monika