Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021

20200406_153534

 

ZÁPIS DO MŠ na školní rok 2020-2021

zápis do MŠ Tetín proběhne ve středu 13.5. 2020, z důvodu nouzového opatření, bude BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

Pokyn ministerstva k zápisu do MŠ.
 
 
Osobně se nemusí dostavit ani rodiče, mohou totiž podat přihlášku elektronicky- e-mailem nebo přes datovou schránku.
 
 
Žádost o přijetí do MŠ (viz. v příloze), prohlášení o očkování (níže), ofocený rodný list dítěte a OP rodiče/ u cizinců povolení k pobytu zpět pošlete poštou vyplněné, e-mailem nebo do datové schránky školy do 20.5.2020. Datové schránky Základní škola a Mateřská škola Tetín v9kmie8 nebo c4ti4m. 
 
 
V některých případech mohou rodiče přijít k zápisu osobně a vyplnit přihlášku přímo na místě.
Zástupkyně ředile Eva Burden Fainová bude, v budově MŠ1 Tetín (Župní 13, 266 01 Tetín) ,přítomna od 15:00-17:00.
Při vyřízení přihlášky osobně, se nejprve informujte, nejpozději den předem, 12.5.2020 od  13:00-16:00 telefonicky na 311622354 , od 1.5.2020 sms na 724174228
od 21.4.2020 e-mailem eva.burden.fainova@skolytetin.cz , aby nedošlo k nepovolenému shromažďování osob.
 
 
!!!Prosíme však o striktní dodržování všech platných nařízení, tedy nosit roušku, dodržovat dostatečnou vzdálenost a potřebnou hygienu!!!

 

 
V příloze naleznete žádost o přijetí do MŠ a vzor prohlášení o očkování dítěte.
 

Příloha- Žádost o přijetí do MŠ ke stažení a k vytištění

Zadost o prijeti do MS

Změna, která je platná letos kvůli koronavirové situaci.

Vždy bylo nutné navštívit dětského lékaře, který potvrdil, že je dítě řádně očkováno (resp. vystaví doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Letos není nutné osobně praktického lékaře navštívit. Postačí prohlásit, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii/naskenovat/ofotit očkovacího průkazu.

Vzor prohlášení:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce: