Akce v mateřské škole

Doplňkové aktivity mateřské školy (součást ŠVP PV)

 • Oslavy narozenin
 • Angličtinka v MŠ 2
 • Návštěva divadla
 • Divadlo v MŠ
 • Výlety
 • Halloween v MŠ
 • Mikulášský rej v MŠ
 • Vánoční besídka v MŠ
 • Návštěva ZŠ „Den slabikáře“
 • Karneval v MŠ
 • Zahradní slavnost rodin
 • Den dětí v MŠ
 • Slavnost pro předškoláky – loučení s MŠ

 

Nadstandartní aktivity mateřské školy:

 • Řečová výchova v mateřské škole zajištěna logopedickým asistentem