Co chceme, aby si děti odnesly do života

 Co děti naučíme

  • nebát se komunikace s kamarády a dospělými lidmi
  • navzájem si pomáhat a neubližovat si, pomáhat slabším a mladším
  • vědět co se smí a nesmí, dodržovat určitá pravidla
  • zvládat sebeobsluhu i různé pracovní, výtvarné činnosti
  • vědět, že co se nepovede, je třeba zkusit znovu
  • neposmívat se a neubližovat ani slovem ani ránou
  • vědět, že někam patřím a že si zasloužím, aby mě měli rádi pro to, jaký jsem
  • vzpomínky ze života v mateřské škole