Jak to v mateřské škole chodí

Časový harmonogram MŠ 1 „Koťata“

 • 7,15 – 11,30
  Hry a činnosti dle volby dětí, relaxační chvilky, dopolední svačinka, uspokojování pohybových aktivit, upevňování hygienických návyků, nabídka výchovně vzdělávací činnosti formou individuálních, skupinových a frontálních činností, upevňování návyků sebeobsluhy a samostatnosti.
 • Příprava na pobyt venku, pobyt venku, vycházky do okolí, poznávání přírody, pohybové aktivity na zahradě mateřské školy nebo v přírodě, návrat do herny, hygiena.
 • 11,30 – 12,00
  Podávání oběda, upevňování správných návyků při stolování
 • 12,00 – 14,00
  Převlékání, polední odpočinek, hudební nebo literární chvilka. Dle možnosti nabídka klidné činnosti na lůžku pro děti s nižší potřebou spánku.
 • Převlékání, podávání odpolední svačinky, hygiena, sebeobslužné činnosti, podpora samostatnosti.
 • 14,15 – 16,30
  Odpolední svačina, hry dětí dle vlastního zájmu, opakovací chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky, individuální činnosti.

 

Časový harmonogram MŠ 2 „Motýlci“

 • 7,30– 11,30
  Hry a činnosti dle volby dětí, relaxační chvilky, dopolední svačinka, uspokojování pohybových aktivit, upevňování hygienických návyků, nabídka výchovně vzdělávací činnosti formou individuálních, skupinových a frontálních činností, upevňování návyků sebeobsluhy a samostatnosti.
 • Příprava na pobyt venku, pobyt venku, vycházky do okolí, poznávání přírody, pohybové aktivity na zahradě MŠ nebo v přírodě, návrat do herny, hygiena.
 • 11,30 – 13,30
  Podávání oběda, upevňování správných návyků při stolování.
 • Převlékání, polední odpočinek, hudební nebo literární chvilka. Dle možností nabídka klidné činnosti pro děti s nižší potřebou spánku.
 • 13,30 – 14,00
  Přípravka předškoláků (součást ŠVP PV „Hrajeme si pro život“)
 • 14,00 – 16,00
  Podávání odpolední svačinky, hygiena, sebeobslužné činnosti, podpora samostatnosti.
 • Hry dětí dle vlastního zájmu, opakovací chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky, individuální činnosti.

 

Orientační harmonogram, lze uzpůsobit dle aktuálního dění.