Platby MŠ na školní rok 2022-2023

Platby MŠ

- AKCE 1000,- Kč hod, uhraďte do konce září, zůstatky z minulého školního roku vám budou zaslány e-mailelm a zpět na Váš účet do konce letních prázdnin.

- Školkovné 600,- Kč - hradí se měsíčně, nebo dle dohody s hospodářkou školy (netýká se předškoláků a odkladových dětí).

- Logopedie 200,- Kč za každé sezení (může dojít ke změně ceny)

- Aj učebnice 350,- Kč MŠ2-netýká se Koťátek v hotovosti (Eva Burden Fainová od 1.9/2022-30.9.)-po zaplacení dostanete potvrzení o platbě

Částku,uhraďte na účet: 51-4866420207/0100.

Platby hraďte až vám bude e-mailem přidělen VS, do kolonky informace o platbě uveďte o jméno dítěte a účel platby

!!!Platby a poplatky na účet školy: KB 51-4866420207/0100 JEN s VARIABILNÍM SYMBOLEM, který dostane každé dítě!!!

Hospodářka Barbora Ledvinová-barbora.ledvinova@skolytetin.cz 

Prosíme pište přednostně e-maily.

Osobní schůzka: po domluvě, pište, případně volejte po prac. době na tel:605 287 160.

--

Eva Burden Fainová
Zástupce ředitele pro MŠ Tetín

Základní škola a Mateřská škola Tetín
Hradní 66, 266 01 Tetín
mob.: +420 723 174 228
e-mail:eva.burden.fainova@skolytetin.cz
www.zakladni-skola-tetin.cz

IČO: 750 33 551,
tel.: 311 622 354, 739 456 439
www.materska-skola-tetin.cz