Platby v MŠ2

Platby MŠ2

- AKCE 1000,-Kč nebo 500,- na pololetí (po domluvě) – do 15.9.2019

- Pomůcky 100,-Kč měsíčně (předškoláci) - platíte pí. Burianové hotově

- Školkovné 500,-Kč (netýká se předškoláků),

- Logopedie 200,-Kč za každé sezení

Částku,uhraďte na účet: 51-4866420207/0100, do kolonky informace o platbě uveďte o jméno dítěte a účel platby