Platby v MŠ2

Platby MŠ2

- AKCE 1000,- Kč nebo 500,- na pololetí (po domluvě) – do 30.9.2020

- Pomůcky 100,- Kč měsíčně (předškoláci) - platíte pí. Burianové hotově

- Školkovné 500,- Kč (netýká se předškoláků),

- Logopedie 200,- Kč za každé sezení

- ŠVP Čabárna 3000,-

- Aj učebnice 350,-

Částku,uhraďte na účet: 51-4866420207/0100, do kolonky informace o platbě uveďte o jméno dítěte a účel platby