Platby v MŠ2

Platby MŠ2

- AKCE 1000,- Kč uhraďte do konce září, zůstatky z minulého školního roku vám budou zaslány e-mailelm.

- Školkovné 500,- Kč (netýká se předškoláků a odkladových dětí),

- Logopedie 200,- Kč za každé sezení

- Aj učebnice 350,-

Částku,uhraďte na účet: 51-4866420207/0100.

!!!Platby hraďte až vám bude e-mailem přidělen VS, do kolonky informace o platbě uveďte o jméno dítěte a účel platby

!!!Platby a poplatky na účet školy: KB 51-4866420207/0100 JEN s VARIABILNÍM SYMBOLEM, který dostane každé dítě!!!

Hospodářka:  Barbora Ledvinová-barbora.ledvinova@skolytetin.cz 

Prosíme, pište přednostně e-maily, nevolejte přes den, paní B. Ledvinová je též učitelka v ZŠ Tetín-od 8:00 je ve výuce.

Osobní schůzka: pište, případně volejte po prac. době na tel:605 287 160, po domluvě možná schůzka každou středu od 15:00-17:00