Stravování

Spokojená bříška na prvním místě

Škola dováží jídlo ze školní jídelny v Králově Dvoře okres Beroun. Jídelníček je vybírán z nabídky jídelny na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. 

V případě nemoci dítěte je dobré odhlásit obědy. Neodhlášené stravy jsou rodiče povinni uhradit.

Stravu je možné odhlásit na telefonním čísle do jídelny 311 572 861 nebo pište na e-mail jidelnykd@seznam.cz. Stravu lze odhlásit do 8:00 hod. ten samý den. 

Platba za stravné se provádí inkasem z účtu rodiče dítěte. Je tedy nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu, na základě přihláška ke stravování. Jídelna provádí zálohový způsob úhrady obědů. Záloha se strhává z účtu vždy počátkem měsíce na stávající měsíc. Záloha se počítá vždy na celý měsíc, ponížená o případné odhlášky nebo naopak zvýšená v případě přihlášek nad rámec předem objednaných obědů.

Seznam alergenů