Informace pro rodiče MŠ

Provozní doba Mateřské školy Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou

MŠ 1 „Koťata“ : 7,15 hod. – 16,30 hod.

MŠ 2 „Motýlci“:  7,30 hod. – 16,00 hod.

Do mateřské školy přivádí dítě zákonný zástupce nebo osoba rodiči pověřená do 8.15 hodin. Dítě musí být osobně předáno učitelce, která má v danou dobu službu v mateřské škole. V poledne lze dítě vyzvednout v době od 11,45 hod. do 12,15 hod. Odpoledne od 14,30 hod. až do uzavření mateřské školy. V 16,30 hod. se mateřská škola uzavírá.

Po dohodě s paní učitelkou lze domluvit jiný příchod, popř. odchod dítěte z mateřské školy.

Omlouvání dítěte z mateřské školy

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole nahlašte paní učitelce vždy den předem nebo nejpozději do 8.15 hodin v daný den osobně nebo telefonicky na telefonním čísle MŠ1 311 622 354 nebo mob. MŠ1 733 725 465. MŠ2 739456439

predel

Dokumenty mateřské školy:

Výsledky přijímacího řízení na rok 2018/2019

Desatero pro rodiče předškoláka

Školní řád MŠ