Informace pro rodiče MŠ

Provozní doba Mateřské školy

MŠ 1 „Koťata“ : 6,30 hod. – 16,30 hod.

MŠ1: Do mateřské školy přivádí dítě zákonný zástupce nebo osoba rodiči pověřená do 8:00 hodin. Dítě musí být osobně předáno učitelce, která má v danou dobu službu v mateřské škole. V poledne lze dítě vyzvednout v době od 11,45 hod. do 12,15 hod. Odpoledne od 14,30 hod. až do uzavření mateřské školy. V 16,30 hod. se mateřská škola uzavírá.

MŠ 2 „Motýlci“:  7,00 hod. – 16,00 hod.

MŠ2: Do mateřské školy přivádí dítě zákonný zástupce nebo osoba rodiči pověřená do 8:00 hodin. Dítě musí být osobně předáno učitelce, která má v danou dobu službu v mateřské škole. V poledne lze dítě vyzvednout v době od 11,45 hod. do 12,00 hod. Odpoledne od 15,00 hod. až do uzavření mateřské školy. V 16,00 hod. se mateřská škola uzavírá.

Po dohodě s učitelkou lze domluvit jiný příchod, popř. odchod dítěte z mateřské školy.

Omlouvání dítěte z mateřské školy

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole nahlašte paní učitelce vždy den předem nebo nejpozději do 8.15 hodin v daný den osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 311 622 354 nebo 733 725 465.

Školní řád platnost od 1_9_2021 MŠ nově (4)

ŠVP PV Hrajeme si pro život - aktualizace k 1.2.2022

Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou_2

predel